Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech (2. vydání)

Opatření 4. akčního programu na období 2016–2020, vyhlášeného novelou pod č. 235/2016 Sb. jsou účinná od 1. srpna 2016. Technická novela č. 27/2018 Sb. s účinností od 1. 3. 2018 provádí drobné změny v akčním programu, včetně upřesnění některých formulací textu, za účelem jednoznačného výkladu. Změny byly zapracovány do aktualizované metodiky:
Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech (2. aktualizované vydání)