Aktuální prezentace NS

Nejnovější aktuální prezentaci k problematice nitrátové směrnice z 2. prosince 2020 naleznete zde.

Na celostátním webináři k nitrátové směrnici ze dne 26. 10. 2020 byly odprezentovány informace ohledně novely nitrátové směrnice platné od 1.7.2020, požadavky cross compliance pro rok 2021, bilance živin, změny požadavků plošných dotací a přímých plateb. Videozáznam webináře si můžete přehrát zde.