Bilance dusíku

Vypočítat bilanci za rok 2021 je povinností pro zemědělské subjekty s výměrou nad 30 ha, hospodařící ve zranitelných oblastech, a to jakoukoliv částí. Bilance se počítá na celou výměru zemědělského závodu, tedy i přes DPB mimo zranitelné oblasti. Pro snadný výpočet bilance byl připraven jednoduchý program v excelu. Podrobnosti i program ke stažení najdete zde.