• teaser blank
  • Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách ČR

    Ochrana vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství

Bilance živin v podniku

Nabízíme k vyzkoušení pracovní verzi jednoduchého programu pro výpočet bilancí živin a organické hmoty v půdě, na úrovni podniku. Výpočet vychází z průměrných (normativních) obsahů živin v rostlinách a hnojivech, a rovněž z průměrného poměru vedlejšího a hlavního produktu. Jedná se tedy o bilanční odhad.

Aktuální verzi programu ke stažení a další informace naleznete zde.

KONTAKTY:

Ing. Jan Klír, CSc.
tel.: 603 520 684
e-mail: klir(a)vurv.cz

KONTAKTY NA AKREDITOVANÉ PORADCE VÚRV, v.v.i.:

Ing. Lada Kozlovská
tel.: 733 375 632
e-mail: kozlovska(a)vurv.cz