• teaser blank
  • Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách ČR

    Ochrana vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství

Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě (2. vydání)

Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě (2. aktualizované vydání)

V metodice jsou definovány technologické vody vznikající v zemědělském provozu, a to z pohledu platné legislativy. Pozornost je zaměřena na technologické vody vznikající při chovu hospodářských zvířat a jednoduchém zpracování rostlinných produktů. Druhé aktualizované vydání reaguje na novelu vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv. Novela vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 229/2017 Sb., s účinností změn od 15. srpna 2017. Metodika byla rovněž doplněna o problematiku technologických vod z mytí brambor.

KONTAKTY:

Ing. Jan Klír, CSc.
tel.: 603 520 684
e-mail: klir(a)vurv.cz

KONTAKTY NA AKREDITOVANÉ PORADCE VÚRV, v.v.i.:

Ing. Lada Kozlovská
tel.: 733 375 632
e-mail: kozlovska(a)vurv.cz