• teaser blank
  • Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách ČR

    Ochrana vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství

Aktualizovaná verze metodiky „Uložení hnojiv, upravených kalů a krmiv na zemědělské půdě“ (2022)

Upozorňujeme na aktualizaci textu metodiky a omlouváme se za chybu. Na straně 63 v tabulce bylo u položek "Složiště - komposty" a "Složiště - separát digestátu" opraveno slovíčko "ne" u "Evidence skladu" na "skladová karta". Podle zákona č. 156/1998Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů je uvedena povinnost vedení evidence skladování veškerých hnojiv. Současně jsme aktualizovali i tabulku na str. 49, neboť při novelizaci vyhlášky č. 377/2013 Sb. byly upraveny některé hodnoty v příloze č. 3 (tabulka A).

 Aktualizovanou verzi metodiky (2. 8. 2022) si můžete stáhnout zde.

KONTAKTY:

Ing. Jan Klír, CSc.
tel.: 603 520 684
e-mail: klir(a)vurv.cz

KONTAKTY NA AKREDITOVANÉ PORADCE VÚRV, v.v.i.:

Ing. Lada Kozlovská
tel.: 733 375 632
e-mail: kozlovska(a)vurv.cz