• teaser blank
  • Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách ČR

    Ochrana vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství

Metodika „Uložení hnojiv, upravených kalů a krmiv na zemědělské půdě“ (2021)

Nová metodika, do které byly zapracovány výsledky průzkumu v praxi i změny v legislativě hnojiv v roce 2021. Finální verzi metodiky předané 7. 12. 2021 k tisku najdete zde.

KONTAKTY:

Ing. Jan Klír, CSc.
tel.: 603 520 684
e-mail: klir(a)vurv.cz

KONTAKTY NA AKREDITOVANÉ PORADCE VÚRV, v.v.i.:

Ing. Lada Kozlovská
tel.: 733 375 632
e-mail: kozlovska(a)vurv.cz