• teaser blank
  • Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách ČR

    Ochrana vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství

Model OH pro ekoplatbu 2023

V návaznosti na připravu ekoplatby v rámci nové SZP jsme pro Vás připravili interaktivní tabulku v excelu, kde si můžete vyhodnotit, zda-li splňujete podmínky z hlediska hospodaření s organickou hmotou v hospodářském roce 2022/2023.

KONTAKTY:

Ing. Jan Klír, CSc.
tel.: 603 520 684
e-mail: klir(a)vurv.cz

KONTAKTY NA AKREDITOVANÉ PORADCE VÚRV, v.v.i.:

Ing. Lada Kozlovská
tel.: 733 375 632
e-mail: kozlovska(a)vurv.cz