Monitoring vod

Přístup k výsledkům monitoringu obsahu dusičnanů v povrchových vodách pro účely nitrátové směrnice naleznete ve vyhledávači na stránkách Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS):

https://is2ms.monsms.cz/nitr

Tento portál je umístěn v zabezpečené zóně - při spuštění se tedy vyžaduje přijetí certifikátu. 
Jakmile se objeví "Výstraha zabezpečení", bez obav na otázku "Chcete pokračovat?" odpovězte kliknutím na tlačítko "Ano".

Podobně, když se objeví "Informace o zabezpečení", potvrďte souhlas se stahováním nezabezpečených položek (tlačítko "Ano").

Pro nalezení informací o obsahu dusičnanů ve sledovaných měrných profilech vstupte do vyhledávací části portálu
(tlačítko "Vyhledávač", vlevo nahoře).

Opět potvrďte stahování nezabezpečených položek (tlačítko "Ano").

Nahrávání dat může trvat i několik minut. Následně se vpravo dole ukáže tlačítko "VSTUPTE".

Na mapě máte možnost vybrat si kraj a v něm vyhledat profil sledování obsahu dusičnanů ve vodních tocích.

Pří výběru zobrazení "Grafu časové řady" musíte vlevo zvolit časové období grafu.

Návrat pro další výběr je přes tlačítko "x" vpravo nahoře (při návratu nepoužívejte tlačítko "Backspace" z klávesnice).

Další možnosti zobrazení najdete pod tlačítkem "Help".