Nová metodika "Hospodaření ve zranitelných oblastech – 5. akční program nitrátové směrnice"

Změny v uplatnění nitrátové směrnice v ČR jsou přehledně popsány v nové metodice pro praxi "Hospodaření ve zranitelných oblastech – 5. akční program nitrátové směrnice" (verze ve wordu zde). V metodice jsou zmíněny i obecné požadavky na nakládání s hnojivy, podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech. Vzhledem ke skluzu ve schvalování novely zákona o hnojivech a prováděcích vyhlášek jsou v revidované verzi metodiky ke dni 11.05.2021 zachyceny poslední aktuální návrhy z projednávání. Doporučujeme sledovat vývoj schvalování zákona o hnojivech, na odkazu zde.