Nová metodika "Hospodaření ve zranitelných oblastech – 5. akční program nitrátové směrnice"

Změny v uplatnění nitrátové směrnice v ČR jsou přehledně popsány v nové metodice pro praxi "Hospodaření ve zranitelných oblastech – 5. akční program nitrátové směrnice" (verze ve wordu zde).

Metodika vychází z platného nařízení vlády č. 262/2012 Sb., po jeho novelizaci v létě 2020.

Pro porovnání pravidel platných ve zranitelných oblastech (ZOD) a mimo tyto oblasti jsou v metodice okrajově zmíněny i obecné požadavky na skladování hnojiv, podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech.  V původním návrhu novely byl stanoven požadavek návratu na stejné místo mimo zranitelnou oblast nejdříve po 4 letech (v metodice - str. 49 nahoře), nakonec však byla schválena lhůta 3 let. Platné znění zákona o hnojivech najdete zde.