Nová metodika "Hospodaření ve zranitelných oblastech – 5. akční program nitrátové směrnice"

Změny v uplatnění nitrátové směrnice v ČR jsou přehledně popsány v nové metodice pro praxi "Hospodaření ve zranitelných oblastech – 5. akční program nitrátové směrnice" (verze ve wordu zde).

Metodika vychází z platného nařízení vlády č. 262/2012 Sb., po jeho novelizaci v létě 2020.

Pro porovnání pravidel platných ve zranitelných oblastech (ZOD) a mimo tyto oblasti jsou v metodice okrajově zmíněny i obecné požadavky na skladování hnojiv, podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech. Vzhledem ke skluzu ve schvalování novely zákona o hnojivech a prováděcích vyhlášek jsou v revidované verzi metodiky ke dni 11.05.2021 zachyceny poslední aktuální návrhy z projednávání novely zákona. Jedná se zejména o návrh na zavedení lhůty pro opakované uložení hnoje na zemědělské půdě mimo ZOD, což v současném platném znění zákona o hnojivech stanoveno není. V původním návrhu novely byl stanoven požadavek návratu na stejné místo nejdříve po 4 letech, avšak na základě pozměňovacího návrhu bude pravděpodobně nastavena lhůta 3 let. Doporučujeme tedy sledovat vývoj schvalování zákona o hnojivech, na odkazu zde.