Aktualizovaná verze metodiky "Hospodaření ve zranitelných oblastech – 5. akční program nitrátové směrnice" (2022)

Metodika vychází z platného nařízení vlády č. 262/2012 Sb., po jeho novelizaci v létě 2020.

Změny v uplatnění nitrátové směrnice v ČR platné od roku 2020 jsou přehledně popsány na začátku metodiky. Na základě novelizace legislativy hnojiv (podzim 2021) byla metodika v roce 2022 aktualizována. 

Aktualizované znění metodiky ve formátu pdf. naleznete zde (verze ve wordu).