• teaser blank
  • Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách ČR

    Ochrana vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství

Nová nitrátová směrnice na Slovensku

23.02.2016
V novelizovaném slovenském zákoně o hnojivech (zákon č. 136/2000 Z. z. - Zákon o hnojivách, ve znění zákona č. 394/2015 Z.z.) jsou uvedena povinná opatření akčního programu nitrátové směrnice na Slovensku (§ 10b, § 10c, přílohy č. 1 až 7).  Předtím byla opatření nitrátové směrnice uvedena ve zvláštní vyhlášce.
Upravená opatření, většinou zpřísněná na základě požadavků Evropské komise, vznesených v rámci řízení o porušení pravidel nitrátové směrnice (tzv. infringement) jsou účinná od 1. ledna 2016.

Můžete si otevřít nebo stáhnout stručný výtah, úplné znění zákona nebo rovnou přejít na odkaz.

KONTAKTY:

Ing. Jan Klír, CSc.
tel.: 603 520 684
e-mail: klir(a)vurv.cz

KONTAKTY NA AKREDITOVANÉ PORADCE VÚRV, v.v.i.:

Ing. Lada Kozlovská
tel.: 733 375 632
e-mail: kozlovska(a)vurv.cz