• teaser blank
  • Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách ČR

    Ochrana vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství

Příprava nových opatření k nitrátové směrnici v Německu

27.02.2016
V Bruselu se rozhoduje o dalším průběhu řízení o sankcích pro nedostatečné provedení směrnice EU o dusičnanech v Německu. Zatím není jasné, jestli bude opět dána odkladní lhůta pro nápravu nebo Evropská komise už podá žalobu k evropskému soudu. Jedná se o tzv. "infringement", který je ve věci neplnění nitrátové směrnice v současné době veden proti osmi zemím EU. Česká republika je zatím ještě jeden krok před zařazením do procesu "infringementu" - je ve fázi tzv. "pilotu EU", kdy ještě probíhají internzívní jednání o potřebných úpravách akčního programu. 
V Německu nyní pokračuje široká diskuze mezi zemědělci, výzkumníky, ministerskými úředníky a politiky. V legislativním procesu parlamentního schvalování je novela zákona o hnojivech (Düngegesetz). Zákon představuje právní základ pro novou prováděcí vyhlášku o hnojivech (Düngeverordnung), na niž je hlavně zaměřena diskuze a jejíž schvalování bude následovat. V Německu je celé území vyhlášeno jako zranitelná oblast (podobně jako v Rakousku a v 8 dalších zemích EU), takže opatření nitrátové směrnice jsou obsažena v uvedených předpisech a platí pro všechny zemědělce...

Komentovaný přehled hlavních připravovaných změn naleznete zde.

Hlavní změny jsou v oblasti omezení hnojení na podzim a zákazu hnojení přes zimu. Jsou nastaveny i povinné požadavky pro stanovení potřeby hnojení N k jednotlivým plodinám, a to na úrovni pozemků (stanovení potřeby dusíku, korekce na skutečný výnos v posledních 3 letech, odpočty na předplodinu a zelené hnojení, odpočty obsahu Nmin zjištěného v půdě v předjaří). Je vyžadována i bilance živin, přičemž stanovený průměrný roční bilanční přebytek dusíku v rámci osevního postupu ve výši 60 kg N/ha se bude snižovat na 50 kg N/ha (od 01.01.2018).

Můžete si stáhnout i originální texty navrhovaných předpisů v němčině:

novela zákona o hnojivech

nová vyhláška o hnojivech.

KONTAKTY:

Ing. Jan Klír, CSc.
tel.: 603 520 684
e-mail: klir(a)vurv.cz

KONTAKTY NA AKREDITOVANÉ PORADCE VÚRV, v.v.i.:

Ing. Lada Kozlovská
tel.: 733 375 632
e-mail: kozlovska(a)vurv.cz