• teaser blank
  • Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách ČR

    Ochrana vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství

Novela nařízení vlády č. 262/2012 Sb. byla schválena

Ve středu 12. června 2024 byla schválena novela nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. V jejím rámci bylo upřesněno vymezení zranitelných oblastí a byla nastavena pravidla 6. akčního programu nitrátové směrnice na období 2024–2028. Novela byla vydána ve Sbírce zákonů pod č. 193/2024 Sb. a můžete si ji stáhnout i zde. Platné znění nařízení vlády č. 262/2012 Sb. se zapracovanými změnami naleznete zde. Hlavní změny jsou přehledně popsány v prezentaci. Účinnost změn je od 1. července 2024.

KONTAKTY:

Ing. Jan Klír, CSc.
tel.: 603 520 684
e-mail: klir(a)vurv.cz

KONTAKTY NA AKREDITOVANÉ PORADCE VÚRV, v.v.i.:

Ing. Lada Kozlovská
tel.: 733 375 632
e-mail: kozlovska(a)vurv.cz