Poradenská síť MZe

Poradenská síť Ministerstva zemědělství ČR byla vybudována pro předávání potřebných informací do zemědělské praxe. Akreditovaní poradci se zúčastňují pravidelných kurzů a školení, aby mohli zemědělcům pomoci nejen v praktických záležitostech pěstování plodin, chovu hospodářských zvířat či hospodaření v lesích, ale dnes hlavně v problematice dotací.

Mezi podmínky, které je nutné plnit z hlediska dotací, patří i ochrana prostředí. V zákonných požadavcích systému pro kontrolu dotací "cross compliance" jsou i dvě směrnice Rady, zaměřené na ochranu podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami a ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů. Vybrané požadavky z uvedených směrnic (kontrolní body) jsou v ČR kontrolovány již od roku 2009 a jejich porušení je postihováno krácením dotací.

Kontakty na akreditované poradce podle jejich působnosti a zaměření jsou uvedeny na adrese https://agrobrana.cz/