• teaser blank
  • Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách ČR

    Ochrana vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství

Semináře k nitrátové směrnici - podzim 2017

MZe ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací připravilo semináře zaměřené na seznámení se změnami a novinkami ve znění nitrátové směrnice, jako jednoho z požadavků cross compliance (seznámení s nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu – a jeho novelizací dle NV č. 235/2016 Sb. a 351/2016 Sb.). Dále bude připravena informace o aktualizaci podmínek vyplývajících z implementace kontroly podmíněnosti. Seznam seminářů, které se budou konat na 19 místech ČR a na některých z nich budou přednášet i odborníci z VÚRV, v.v.i. (Ing. Kozlovská, Ing. Klír), naleznete zde.

Pozvánky budou rozesílat a bližší informace poskytnou pořadatelé jednotlivých seminářů, tedy okresní a regionální agrární komory, krajská informační střediska apod.

KONTAKTY:

Ing. Jan Klír, CSc.
tel.: 603 520 684
e-mail: klir(a)vurv.cz

KONTAKTY NA AKREDITOVANÉ PORADCE VÚRV, v.v.i.:

Ing. Lada Kozlovská
tel.: 733 375 632
e-mail: kozlovska(a)vurv.cz