• teaser blank
  • Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách ČR

    Ochrana vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství

Technická novela nařízení vlády č. 262/2012 Sb. - úprava názvů a rozdělení některých k.ú.

Koncem října 2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 351/2016 Sb. další letošní novela nařízení vlády č. 262/2012 Sb. Tentokrát se jedná pouze o technickou změnu, v souvislosti s úpravou názvů a přerozdělením některých katastrálních území. Změny jsou jen v příloze č. 1:

1) do řádků za katastrální území „Kozlov u Křižanova 671738" se vkládají dvě nová katastrální území (název a kód k.ú.)
"Kozlov u Velkého Újezdu 920673"
"Kozlov u Velkého Újezdu I. 929930"

2) katastrální území „Slavkov u Města Libavá 990205“ zrušuje

3) do řádků za katastrální území „Vápovice 776963“ se vkládá katastrální území 
"Varhošť u Města Libavá 930571“

Tyto změny nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2016.

KONTAKTY:

Ing. Jan Klír, CSc.
tel.: 603 520 684
e-mail: klir(a)vurv.cz

KONTAKTY NA AKREDITOVANÉ PORADCE VÚRV, v.v.i.:

Ing. Lada Kozlovská
tel.: 733 375 632
e-mail: kozlovska(a)vurv.cz