Modelování posunu dusíku v půdě

Model posunu dusičnanového dusíku půdním profilem
V této části je popsán postup vytvoření a použití jednoduchého programu pro indikaci ztrát  dusičnanového (nitrátového) N vyplavením z kořenové zóny. Model je vytvořen v procesoru MS Excel a jeho použití nevyžaduje žádné speciální znalosti, data nebo programy, kromě základních znalostí práce v tabulkovém procesoru. 
Model je možné stáhnout (společně s modelem dostupnosti dusíku z půdy) jako soubor Modely (2009).xls, případně si jej lze samostatně sestavit (návod k sestavení modelu najdete zde). Návod k použití modelu je uveden zde.
Fungování modelů nemusí být ověřováno jen na výsledcích cílených pokusů; pro ukázku ověření modelu na údajích z provozních ploch zemědělských podniků klikněte 
zde.

___________________________________________________________________________

© Ing. Jan Haberle, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2009
Vytvoření programů a studium využití matematických modelů bylo podpořeno MZe v rámci výzkumného záměru MZE0002700604