• teaser blank
  • Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách ČR

    Ochrana vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství

Plnění požadavků nitrátové směrnice v EU

Problematika dusičnanů ve vodách je významným tématem současných i připravovaných opatření společné zemědělské politiky. V říjnu 2021 zveřejnila Evropská komise zprávu o uplatnění nitrátové směrnice v jednotlivých členských státech za období 2016–2019. Doporučujeme Vám si pročíst stručnou zprávu v češtině a prohlédnout výsledky v názorném prohlížeči výsledků.
Podle zprávy je v šesti státech (Belgie, Česká republika, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Španělsko) nutné okamžitě přijmout další kroky k dosažení cílů nitrátové směrnice. Česká republika byla jmenována i mezi státy, které mají problém s eutrofizací vod, vykazují nevyhovující jakost vody na celém svém území a mají systematický problém se zvládáním úniků živin ze zemědělství. 
Zpráva totiž vychází z údajů za období, kdy byl v ČR velmi vysoký bilanční přebytek dusíku (neúměrně zvýšené hnojení se setkalo s nepříznivými roky 2015, 2017, 2018). A právě na základě toho bylo v předstihu připraveno povinné bilancování dusíku v zemědělských závodech. V poslední letech se již spotřeba minerálních dusíkatých hnojiv v ČR snížila, svou roli do budoucna zřejmě bude hrát i jejich cena. Snahou by tedy mělo být co nejvíce využít živiny z organického hnojení i snížit ztráty dusíku, s cílem jeho efektivnějšího využití rostlinami. 

Informace k bilancím živin i k evidenci hnojení a výnosů najdete v aktuální prezentaci. 

KONTAKTY:

Ing. Jan Klír, CSc.
tel.: 603 520 684
e-mail: klir(a)vurv.cz

KONTAKTY NA AKREDITOVANÉ PORADCE VÚRV, v.v.i.:

Ing. Lada Kozlovská
tel.: 733 375 632
e-mail: kozlovska(a)vurv.cz