• teaser blank
  • Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách ČR

    Ochrana vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství

Nový excel pro bilanci dusíku v roce 2021

Nový excel a návod pro výpočet bilance dusíku dle § 7a nařízení vlády č. 262/2012 Sb. najdete zde. 

Na odkazu najdete i odpovědi na často kladené dotazy (naposledy z 23. 11. 2021).

Zajímavý bonus při použití našeho excelu pro výpočet bilance N:
Na základě údajů o vložené spotřebě všech hnojiv se automaticky vygeneruje výstup do výkazu ČSÚ „Zem 6-01“ – formulář „S03 Spotřeba hnojiv za hospodářský rok 2020/2021“ (list „Hnojiva do Zem 6-01“). Což určitě ocení subjekty, na které se tato zpravodajská povinnost vztahuje a která je čeká koncem listopadu. Letos ale zatím ještě není přímá propojenost na vyplňování výkazu ČSÚ, takže hodnoty se musí třeba z vytištěného výstupu bilance přepsat...

Aktualizovaná „Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě (3. vydání)“

Při aktualizaci metodiky byly zapracovány změny v legislativě hnojiv v roce 2021. Více najdete zde.

Metodika „Uložení hnojiv, upravených kalů a krmiv na zemědělské půdě“ (2022)

Nová metodika, do které byly zapracovány výsledky průzkumu v praxi i změny v legislativě hnojiv v roce 2021. Více najdete zde.

Dokončení novelizace předpisů o hnojivech v roce 2021

Dne 22. října 2021 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 392/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv. Tím byla dokončena novelizace předpisů k problematice hnojiv, zahájená již počátkem roku 2019. Více najdete zde.

KONTAKTY:

Ing. Jan Klír, CSc.
tel.: 603 520 684
e-mail: klir(a)vurv.cz

KONTAKTY NA AKREDITOVANÉ PORADCE VÚRV, v.v.i.:

Ing. Lada Kozlovská
tel.: 733 375 632
e-mail: kozlovska(a)vurv.cz