Nové zranitelné oblasti od 2012

Zranitelné oblasti a akční program jsou obvykle vyhlášeny na čtyři roky. Po uplynutí tohoto období je provedena revize a nové vymezení zranitelných oblastí a sestaven nový akční program, v závislosti na vyhodnocení monitoringu vod a účinnosti akčního programu.

První vymezení zranitelných oblastí bylo vyhlášeno nařízením vlády č. 103/2003 Sb., s účinností od 11.04.2003.

První revize vymezení zranitelných oblastí byla uplatněna novelou nařízení vlády č. 103/2003 Sb., a to nařízením vlády č. 219/2007 Sb., s účinností od 01.09.2007.

Druhá revize zranitelných oblastí (připravená pracovníky VÚV TGM, v.v.i. v roce 2011) je uplatněna novým nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, s účinností od 01.08.2012.

V roce 2012 byly zranitelné oblasti zrušeny pouze ve čtyřech katastrálních územích v okrese České Budějovice (Buková u Nových Hradů, Byňov, Těšínov a Údolí u Nových Hradů). Ve všech zranitelných oblastech byly od posledního vymezení podrobně analyzovány veškeré dostupné podklady a podle vývoje koncentrací dusičnanů ve vodě splnily oblasti navržené ke zrušení všechna kritéria indikující zlepšení kvality vody.

Seznam katastrálních území, nově zařazených do zranitelných oblastí, naleznete zde.

Seznam všech katastrálních území, zařazených do zranitelných oblastí, naleznete zde.

mapa - zranitelne oblasti nitratove smernice 2012