Metodika pro hospodaření ve zranitelných oblastech

Metodika s názvem "Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech" popisuje opatření na ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů ve zranitelných oblastech České republiky. V metodice jsou přehledně popsány jednotlivé požadavky 3. akčního programu nitrátové směrnice pro období 2012 – 2016 a pravidla hospodaření, s cílem omezit ztráty dusíku vyplavením do povrchových a podzemních vod. Součástí publikace je i vysvětlení používaných termínů a odkazy na vybrané odborné publikace.

Metodiku vydanou koncem roku 2012 je možné si stáhnout zde. Na vyžádání ji můžeme zaslat i vytištěnou.
Publikace je zveřejněna v úpravě pro tisk ve formátu A5 (v tiskárně se nastaví režim pro tisk brožury). Lze ji však vytisknout i normálně - na A4, jen tam budou trochu větší písmena...